Breadcrubs
single


Futbolda Kamplar

Futbol, kollektif  bir oyun sporu olması sebebiyle sürekli birlikte iletişim gerektiren bir özellik taşımaktadır.

Futbol, kollektif  bir oyun sporu olması sebebiyle sürekli birlikte iletişim gerektiren bir özellik taşımaktadır. Çünkü insanların sosyalleşme süreçlerindeki bir takım yanlışlıklar ve olumlu olumsuz ilişkiler takım performansını oldukça etkilemektedir. Onun için, futbol takımları gerek hazırlık sezonunda gerekse müsabaka ve ara  periyotlarda belli dönemlerde kamp yapmak zorundadır.

            Kamplar, uygun zaman, zemin ve yerlerde yapıldığında;

- Kondisyonel, teknik, taktik ve psikolojik antrenman temellerinin atıldığı hazırlık sezonunda, sağlıklı verimli dinlenme ve özel beslenme olanakları açısından uygun ortamlar yaratır.

            - Teknik sorumluların, sporcuların üzerindeki etki, yönlendirme ve kontrolünü kolaylaştırır, diyaloğunu geliştirir.

            - Sporcuları kaynaştırır. Takıma yeni katılan sporcular çabuk adapte olurlar, birbiriyle olan ilişkilerini arttırır.

            - Konuşmalar ve teorik dersler açısından yeterli zaman bulunan ideal ortamlardır.

            - Sporcuların sağlık açısından daha iyi korunması, kontrol edilmesi ve tedavi edilmesi için uygun ortamlar yaratır.

 

            Kamplar, psikolojik sorunlarla karşılaşılması açısından fazla uzun tutulmamalıdır (normalde ortalama 10 gün). Ülkemizde özellikle yaz aylarında hazırlık kampları genellikle yüksek   yerlerde yapılmaktadır. Bu bir anlamda sıcaklıktan kaçma açısından olumludur. Fakat kamp yerlerinde aranan, her şeyden önce spor dalına özgü çalışma ortamı, çalışma olanaklarıdır. 1800 metre üzerindeki(örnek, ülkemizde Uludağ) yerlerin dışında yapılan kamplar yükseklik antrenmanı olarak kabul edilemez (Örnek, Kızılcahamam, Gerede 900-1000 metre).

            Müsabaka döneminde sporcuların antrenman ve müsabaka kampları pozitif tutulmalıdır. Yapılacak fazla bir şeyi olmayan bazı merkezlere yakın seçilen kamp yerlerinde sporcular sadece antrenman yaparlar, hazırlanırlar, gelecek karşılaşmayı düşünürler ve bu durum onlarda gerginlik, sıkıntı, sinirlilik ve birbiri ile dalaşmalar gibi bazı sorunlar yaratabilir. Bu nedenle sporcular arasındaki  çelişki ve zıtlaşmalar minimal düzeyde tutulmalı ve onları sıkıntıdan uzaklaştırmak için bazı uygulamalara yer verilmelidir.

            Sporcuların serbest zamanları değerlendirilerek sosyal aktiviteler düzenlenmelidir. Karşılaşma öncesi kamplarda dikkat edilecek bazı noktalar şu şekilde özetlenebilir(Konter, E., Bir Lider Olarak Antrenör, ss. 167-169);

 

Ø  Sporcuların araları, organize eğlenceleri, çevre gezileri ve organize olmayan, tercihlerine dayalı bazı serbest zaman aktivitelerine yer verilebilir.

Ø  Sporcuların kendilerini eğlendirecekleri ve serbest zamanlarını değerlendirecekleri bazı araç gereçleri getirmelerine izin verilmelidir. Kitaplar video kasetleri, kartlar, sporlarla ilgili bazı oyunlara dayalı kart ve araçlar, kamera, fotoğraf makinesi, satranç, tavla, yüzme ve dağcılık ile ilgili malzemeler vb.

Ø  Sporcuların yazışmalarına, telefon görüşmelerinde bulunmalarına, bazı zamanlarda arkadaşları ile buluşmaya gitmelerine izin verilmelidir.

Ø  Sporcuların ilginç buldukları bazı ek aktivitelerin düzenlenmesinde esneklik gösterilmelidir.

Ø  Antrenman programları çeşitlilik göstermelidir.

Ø  Seçilen kamp yerleri çeşitlilik gösterebilir.

Ø  Oda arkadaşlarının seçimlerinde dikkatli davranılmalıdır.

Ø  Kalınacak oda arkadaşları rotasyonla olabilir.

Ø  Antrenmanlarda eşleşenlerin ve anlaşan sporcuların bir araya getirilmesi  önemli olabilir. Bu konuda sporcuların kişisel tercihleri dikkate alınmalıdır.

Ø  Antrenmanlar ve serbest zamanlar önceden planlanmalıdır. Sporcular önceden bilgilendirilmeli, antrenmanlara ve serbest zamanlarına önceden hazırlıklı olmalıdır.

Ø  Sporcularından ve ortamdan sezinlenilen bazı olumsuzluklara karşı uyanık olunmalı, bunlar zamanında tespit edilerek çözüm yolları aranmalıdır.

Ø  Gerek duyulan konular sporcularla açık, dürüst ve içten bir şekilde tartışılmalıdır.

Ø  Tartışmalarda, konuşmalarda diyalog, takım birlik ve bütünlüğünü yapılandırmayı amaçlamalıdır. Çok özel tartışma ve konuşmalara gerek duyulmadıkça girilmemelidir.

Ø  Antrenör ve sporcular arasındaki iletişim ve etkileşim sağlıklı bir zeminde, sevgi, saygı sınırları içinde diyalogla yürütülmelidir, monologla değil.

Ø  Aile ortamı yaratılmaya çalışılmalıdır.

Ø  Sabırlı ve zaman zaman toleraslı olunmalıdır.

Ø  Antrenörle sporcular arasındaki iletişim ve etkileşim herşeyden önemlisi POZİTİF olmalıdır.

Ø  Zaman zaman karşılaşma atmosferine benzer koşullar yaratılarak sporcular karşılaşmada karşılaşacakları duruma önceden hazırlık yapılmalıdır.

Ø  Bazı kamplara sporcuların eşlerinin, çocuklarının ve çok yakın akrabalarının getirilmesine izin verilmelidir.

Ø  Sporcuların mümkün olduğunca kendi evlerindeki rahatlık standardı tutturulmaya çalışılmalıdır.

Ø  Antrenman kampları çok uzun süreli tutulmamalıdır.

Ø  Kişisel tercihlere ve yapılan antrenmanların özelliklerine dayalı yemek seçimleri ve kalitesine dikkat edilmelidir.

Ø  Mümkün olduğunca temiz konaklama yerleri tercih edilmelidir.

Ø  Antrenörler pozitif tutum sergilemeli, aşırı sinirli, kaygılı görüntü çizmemelidir. Çünkü bu durum sporcularını olumsuz etkileyebilir. Aşırı kaygılı antrenör aşırı kaygılı sporculara neden olur.

Ø  Sporcuların sosyal uyumlarına ve sakin atmosfere özen gösterilmelidir.

Ø  Sporculara daha önceden tartışılan ve belirlenen hedef ve amaçlar zaman zaman hatırlatılmalıdır.

Ø  Ulaşımı kolay ve zaman almayan yerler tercih edilmelidir.